072-5711444

Advocatenkantoor

Tarieven

Gefinancierde Rechtsbijstand

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel genoemd: pro deo/toevoeging):

dan betaalt de overheid de advocaatkosten voor u, met uitzondering van een door u te betalen eigen bijdrage. Op het griffierecht krijgt u met de toevoeging ook korting. Griffierecht is het bedrag dat de rechtbank declareert voor het in behandeling nemen van processtukken (zoals een verzoekschrift). Het griffierecht is lager indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Op www.rechtspraak.nl vindt u het actuele griffierecht.

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, hangt af van het volgende:

  • het rechtsprobleem (voor niet alle kwesties kunt u gefinancierde rechtsbijstand krijgen, uitgesloten is bijvoorbeeld een wijziging van een achternaam, terwijl voor bijvoorbeeld een echtscheiding wel gefinancierde rechtsbijstand wordt verleend);
  • uw inkomen (van u en uw eventuele partner, tenzij sprake is van een echtscheiding, dan gaat het om enkel uw inkomen tenzij u samenwonend bent met een nieuwe partner);
  • uw vermogen (van u en uw eventuele partner).

Er wordt getoetst op basis van uw bij de Belastingdienst geregistreerde inkomen en vermogen van 2 jaar geleden.  Dat jaar wordt het peiljaar genoemd.

Als uw inkomen of vermogen in het peiljaar wel te hoog was, maar nu niet meer (bijvoorbeeld omdat u werkloos bent geraakt) dan kunt u in het algemeen een verlegging aanvragen van het peiljaar. Dan kunt u wellicht toch in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Als u dan nog niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan kunt u soms nog een beroep doen op de hardheidsclausule.

Heeft u vragen over gefinancierde rechtsbijstand? Kijk dan op de website www.rvr.org of bel naar de Raad voor Rechtsbijstand op nummer 088 – 787 1000.  Op de website vindt u de actuele grenzen van inkomen en vermogen.

Regulier tarief

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand:

dan betaalt de overheid de advocaatkosten niet voor u. U moet de advocaatkosten dan zelf betalen, en op het griffierecht krijgt u geen korting. Het uurtarief van mr. Engels bedraagt €190,–. Daar komen kantoorkosten ad 5% bij. Over de totale kosten wordt 21% btw berekend.

Naast advocaatkosten kunnen zich door u te betalen kosten voordoen zoals bijvoorbeeld: deurwaarderskosten, leges (uittreksels en afschriften) en griffierecht. Deze kosten worden op voorhand zoveel mogelijk met u besproken en begroot.